Välkommen till REturen

REturen är ett kreativt återvinningscenter som arbetar med rest- och spillmaterial tillsammans med modern teknik i kreativa processer. REturen var ursprungligen ett initiativ från Sektor utbildning på Norra Hisingen, Göteborg och drevs som projekt med pengar från Miljöförvaltningen, Göteborgs stad och har under tre år varit en resurs för de 33 förskolor och 19 skolor som finns på Norra Hisingen.

Den 1 juli 2018 trädde en ny skolorganisation i Göteborgs stad i kraft. För REturens del innebär den närmaste tiden att finna vår roll i den nya organisationen. Verksamheten har nu flyttat till nya lokaler på Prilyckegatan 315, 425 32 Hisings Kärra. Denna termin ligger fokus på att utreda vad REturen  varit och vilken del verksamheten ska ha i den nya organisationen. För aktuell information, tips, idéer och dokumentation från de år som REturen funnits ber vi er hålla koll på våra sociala medier.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på:

 returen@norrahisingen.goteborg.se 

Visionen för verksamheten är;

Vi vill skapa ett kreativt återvinningscenter. En mötesplats där förskolor och skolor kan arbeta tillsammans, utvecklas och lära i ett sammanhang som gynnar social och ekologisk hållbarhet.

Centret ska vara en självklar mötesplats för närsamhället och för olika grupper inom stadsdelens verksamheter. Här ska vi samverka med olika aktörer kring hållbarhet samt konstnärliga och pedagogiska frågor, tillsammans med teknik och digitala verktyg. Det blir en plats för utveckling av kreativa processer och konstnärlig verksamhet.

Med hjälp av restmaterial, modern teknik och digitala verktyg blir REturen en plats där människor träffas för att utforska restmaterial tillsammans i olika processer.

Välkommen att följa vårt arbete!

Annonser